Escola matinera

Horari: De 6:30 a 09:00 h. de dilluns a divendres

Quotes: 5 euros anuals d’assegurança

33 euros mensuals, si són socis d’APIMA.

38 euros mensuals, si no són socis d’APIMA.

Dies esporàdics: 3 euros dia, si són socis d’APIMA.

5 euros dia, si no són socis d’APIMA.

Contacte: Sra. Bàrbara Alomar de 09:00 a 09:15 h.